Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Home » Περιφερειακά Τμήματα » 2o Περιφερειακό Τμήμα » Πιστοποιημένα Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ΠΙΝΕΠΘ σε Συνεργασία με το 2ο ΠΤ ΕΝΕ

Πιστοποιημένα Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ΠΙΝΕΠΘ σε Συνεργασία με το 2ο ΠΤ ΕΝΕ

25 Αυγούστου 2013 3:18 pm Κατηγορίες: 2o Περιφερειακό Τμήμα, Ανακοινώσεις 2ου ΠΤ, Περιφερειακά Τμήματα
2,934 Επισκέψεις
A+ / A-
programmata_pinepth

Το 2ο Περιφερειακό Τμήμα (ΠΤ) Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΝΕ στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Νοσηλευτών/τριών, μετά από την ανίχνευση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, και βάση του επικαιροποιημένου προγράμματος της επιστημονικής ομάδας που έχει κατατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης), υλοποιεί και νέο κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, δυνάμει του με αρ. πρωτ. 2996/12-8-2013 εγγράφου του, για την κάλυψη των αναγκών των Νοσηλευτών.

Τα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν το Β΄ εξάμηνο του 2013 είναι:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ».  Απευθύνεται σε νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ.

Τόπος διεξαγωγής:  ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης,

Χρόνος διεξαγωγής:  14/10/2013-18/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από  2/9/2013 έως 13/9/2013 ώρα 14:00.

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». Απευθύνεται σε στελέχη Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (Διευθυντές, Τομεάρχες, Προϊστάμενους)

Τόπος διεξαγωγής:  ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης,

Χρόνος διεξαγωγής:  4/11/2013-7/11/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από  23/9/2013 έως 4/10/2013 ώρα 14:00.

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» Απευθύνεται ειδικά σε Προϊσταμένους & αναπληρωτές Προϊσταμένων Τμημάτων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

Τόπος διεξαγωγής:  ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης,

Χρόνος διεξαγωγής:  18/11/2013-21/11/2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από  7/10/2013 έως 18/10/2013 ώρα 14:00.

ΣΕΡΡΕΣ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ».  Απευθύνεται σε νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ. Προηγούνται οι νοσηλευτές του Ν. Σερρών.

Τόπος διεξαγωγής:  Γ.Ν. Σερρών

Χρόνος διεξαγωγής:  11/11/2013-15/11/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από  7/10/2013 έως 18/10/2013 ώρα 14:00.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ».  Απευθύνεται σε νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ. Προηγούνται οι νοσηλευτές του Ν. Πιερίας.

Τόπος διεξαγωγής:  Κατερίνη

Χρόνος διεξαγωγής:  4/11/2013-8/11/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από  23/9/2013 έως 4/10/2013 ώρα 14:00.

Τα προγράμματα απευθύνονται: Αποκλειστικά σε νοσηλευτές, μέλη του 2ου  ΠΤ Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΝΕ που εργάζονται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.α.), στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ), στον ΕΟΠΥΥ, στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν ήδη καταθέσει στην ΕΝΕ αίτηση σε προηγούμενο ίδιο πρόγραμμα, ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν νέα. Ισχύει η παλιά αίτηση που έχει υποβληθεί στην ΕΝΕ για το ίδιο πρόγραμμα. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 • Να είναι Νοσηλευτές/τριες και μέλη του 2ου ΠΤ Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΝΕ
 • Να εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα.
 • Να έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή (προσωπικά στοιχεία και υπηρεσιακή κατάσταση) στο ΕΚΔΔ&Α (www.ekdd.gr)
 • Να έχει ενημερωθεί και υπογράψει την αίτηση ο/η προϊστάμενος/νη.
 • Να γίνει κατάθεση της αίτησης στο 2ο ΠΤ Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΝΕ εντός της προθεσμίας που ορίζεται κάθε φορά.

Χρήσιμες πληροφορίες:

 • Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται στο 2ο Περιφερειακό Τμήμα της  ΕΝΕ, με Fax (2310522219) ή θα κατατίθενται προσωπικά.
 • Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα ενημερώνονται για την επιλογή τους από τους υπεύθυνους του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης αλλά και από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του 2ου ΠΤ Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΝΕ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που έχουν δηλώσει, περίπου  20  ημέρες πριν την έναρξη.
 • Τα προγράμματα πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες  και οι συμμετέχοντες αποδεσμεύονται από το πρόγραμμα εργασίας του φορέα στον οποίο υπηρετούν.
 • Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, υποχρεωτικά δηλώνουν ηλεκτρονικά τα προσωπικά τους στοιχεία και την υπηρεσιακή τους κατάσταση στο ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr ). Η δήλωση των προσωπικών στοιχείων και της υπηρεσιακής κατάστασης γίνεται μόνο την πρώτη φορά. (Βήματα ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΕΚΔΔΑ: 1. www.ekdd.gr  2. Προγράμματα Επιμόρφωσης.  3. Αίτηση Συμμετοχής  4. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για καταχώρηση στοιχείων.)
 • Ενημερώνεται o άμεσα Προϊστάμενος  για την πρόθεση παρακολούθησης των προγραμμάτων, για να υπογράψει την αίτηση.
 • Η αίτηση αποστέλλεται με Fax ή κατατίθεται  ιδιοχείρως στο 2ο ΠΤ Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΝΕ.
 • Μετά την αποστολή του Fax παρακούμε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της ΕΝΕ (2310522229) για να επιβεβαιώσετε την παραλαβή του.
 • Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες θα θεωρούνται άκυρες.

Για περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 2ο ΠΤ Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΝΕ ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΝΕ (www.enne.gr). Αρμόδιος για τα εκπαιδευτικά προγράμματα ορίζεται ο κ. Παλητζήκας Δημήτριος (6979498987).

Παρακαλούμε πολύ όπως ενημερώσετε τους Προϊσταμένους των τμημάτων καθώς και όλο το Νοσηλευτικό προσωπικό της ευθύνης σας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Γ.   ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ                 Δ. ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ

Download PDF

Κάντε κλικ εδώ για την αίτηση ΠΙΝΕΠ 2013

Πιστοποιημένα Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ΠΙΝΕΠΘ σε Συνεργασία με το 2ο ΠΤ ΕΝΕ Reviewed by on . Το 2ο Περιφερειακό Τμήμα (ΠΤ) Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΝΕ στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Νοσηλευτών/τριών, μετά από την ανίχνευση των εκπαιδευτι Το 2ο Περιφερειακό Τμήμα (ΠΤ) Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΝΕ στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Νοσηλευτών/τριών, μετά από την ανίχνευση των εκπαιδευτι Rating: 0
scroll to top