Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΝΕ

Πρόεδρος: Δημήτριος Σκουτέλης

Αντιπρόεδρος Α΄: Δημήτριος Πιστόλας

Αντιπρόεδρος Β΄: Απόστολος Κωτσής

Γενικός Γραμματέας: Αριστείδης Δάγλας

Αναπληρωτής Γραμματέας: Κωνσταντία Μπελαλή

Ταμίας: Λάμπρος Μπίζας

Οργανωτικός Γραμματέας: Γεώργιος Δόντσιος

Μέλη:

  • Γεώργιος Αβραμίδης
  • Γεώργιος Δραχτίδης
  • Συμεών Μπάρκας
  • Παναγιώτης Κοσκινάς
  • Γεώργιος Ίντας
  • Γεώργιος Ποντισίδης
  • Γεώργιος Αρβανίτης
  • Αριστείδης Μάρκου

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος - Copyright 2015.