Σημαντικά

Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΝΕ

Πρόεδρος: Δημήτριος Σκουτέλης

Αντιπρόεδρος Α΄: Γεώργιος Αρβανίτης

Αντιπρόεδρος Β΄: Απόστολος Κωτσής

Γενικός Γραμματέας: Αριστείδης Δάγλας

Αναπληρωτής Γραμματέας: Κωνσταντία Μπελαλή

Ταμίας: Λάμπρος Μπίζας

Οργανωτικός Γραμματέας: Γεώργιος Αβραμίδης

Μέλη:

  • Δημήτριος Πιστόλας
  • Ειρήνη Κολώνια            
  • Μιχαήλ Μαντζανάς
  • Γεώργιος Δόντσιος
  • Παναγιώτης Κοσκινάς            
  • Τζαννής Πολυκανδριώτης            
  • Ευτυχία Γιάγκου
  • Μαρία Μηλάκα

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος - Copyright 2015.