Σημαντικά

Νέα περιφερειακή διάρθρωση

Σύμφωνα με την προϊσχύσασα περιφερειακή διάρθρωση της ΕΝΕ, όπως αυτή προσδιοριζόταν από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Νόμου 3252/2004, όπως ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 53 παρ. 1 του Νόμου 3918/2011, «Έδρα της Ε.Ν.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) λειτουργούν σε όλες τις Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες της χώρας που συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) με έδρα τους την αντίστοιχη έδρα των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων».

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Νόμου 3852/2010 οι συνιστώμενες Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες είναι οι εξής δεκατρείς (13) :

α. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.

β. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής με έδρα την Θεσσαλονίκη.

γ. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας με έδρα την Κοζάνη.

δ. Η περιφέρεια Ηπείρου η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, και Πρεβέζης με έδρα τα Ιωάννινα.

ε. Η περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων με έδρα την Λάρισα.

στ. Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Κέρκυρα.

ζ. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας με έδρα την Πάτρα.

η. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος με έδρα την Λαμία.

θ. Η περιφέρεια Αττικής, η οποία περιλαμβάνει το Νομό Αττικής με έδρα την Αθήνα.

ι. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας με έδρα την Τρίπολη.

ια. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Λέσβου, Σάμου και Χίου με έδρα την Μυτιλήνη.

ιβ. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με έδρα την Ερμούπολη.

ιγ. Η περιφέρεια Κρήτης η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων με έδρα το Ηράκλειο.

Αντίστοιχη υπήρξε και η περιφερειακή διάρθρωση της ΕΝΕ με συνολικά δεκατρία (13) Περιφερειακά Τμήματα με τοπική αρμοδιότητα ταυτόσημη των αντίστοιχων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.

Πλην όμως με τις πλέον πρόσφατες ρυθμίσεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Νόμου 4272/2014 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Νόμου 3252/2004 ως εξής : «Έδρα της Ε.Ν.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) της Ε.Ν.Ε. ορίζονται τα ακόλουθα: 1ο Π.Τ. Αττικής και Νήσων του Αιγαίου με έδρα την Αθήνα, 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, 4ο Π.Τ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Νομοί Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Ευβοίας) με έδρα τη Λάρισα και 5o Π.Τ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, με τη νέα περιφερειακή διάρθρωση της ΕΝΕ, η οποία κατά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 6 παρ. 5 του Νόμου 3252/2004 τίθεται σε ισχύ μετά τις αμέσως προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης της ΕΝΕ (βλέπε τις ήδη διεξαχθείσες εκλογές της 3ης και 4ης Νοεμβρίου 2014), πραγματοποιείται μια συγχώνευση των περιφερειακών τμημάτων, ο αριθμός των οποίων περιορίζεται από δεκατρία (13) σε πέντε (5).

Ειδικότερα, για την δημιουργία του 1ου ΠΤ Αττικής & Νήσων του Αιγαίου συγχωνεύονται τα ΠΤ Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

Για την δημιουργία του 2ου ΠΤ Μακεδονίας & Θράκης συγχωνεύονται τα ΠΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Για την δημιουργία του 3ου ΠΤ Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου συγχωνεύονται τα ΠΤ Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Για την δημιουργία του 4ου ΠΤ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας συγχωνεύονται τα ΠΤ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Τέλος, το 5ο ΠΤ Κρήτης παραμένει ως είχε.

Σε συνέχεια των ανωτέρω επεξηγηματικών παρατηρήσεων σας ενημερώνουμε ότι:

α) το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ) του 1ου ΠΤ Αττικής & Νήσων του Αιγαίου, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2014, έχει την εξής σύνθεση :

Πρόεδρος: Πιστόλας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Βλάχου Ευγενία

Γενικός  Γραμματέας: Μπελαλή Κωνσταντία

Αναπληρωτής  Γραμματέας: Τάνη Σοφία

Ταμίας: Μπίζας Λάμπρος

Μέλη: Σκουτέλης Δημήτριος, Δάγλας Αριστείδης, Κουράκος Μιχαήλ, Κούρτης Γεώργιος, Μούγια Βασιλική, Μηλάκα Μαρία,

β) το ΠΣ του 2ου ΠΤ Μακεδονίας & Θράκης, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2014, έχει την εξής σύνθεση :

Πρόεδρος: Μπαλιόζογλου Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Ρεμπετσιώτης Κωνσταντίνος

Γενικός  Γραμματέας: Κωστίκου Μαρία

Αναπληρωτής  Γραμματέας: Καραλιόλιου Καλλιόπη

Ταμίας: Κακάνης Φίλιππος

Μέλη: Γιαννοπούλου Ευδοξία, Ταουσάνη Μαργαρίτα, Ποντισίδης Γεώργιος, Ξανθόπουλος Θεόδωρος, Κωνσταντικάκη Βάϊα, Καυκιά Θεοδώρα,

γ) το ΠΣ του 3ου ΠΤ Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2014, έχει την εξής σύνθεση :

Πρόεδρος: Αρβανίτης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Γιάγκου Ευτυχία

Γενικός  Γραμματέας: Λεβέντης Χαράλαμπος

Αναπληρωτής  Γραμματέας: Μιχάλης Αθανάσιος

Ταμίας: Μαρνέρας Χρήστος

 Μέλη: Κοσκινάς Παναγιώτης, Ορφανός  Νικόλαος,  Αραποστάθη Κανέλλα, Γραμματίκας Γεώργιος, Κουμάντου Κωνσταντίνα, Τριανταφυλλούδης Ιωάννης,

δ) το ΠΣ του 4ου ΠΤ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,  όπως συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2014, έχει την εξής σύνθεση :

Πρόεδρος: Κωτσής Απόστολος

Αντιπρόεδρος: Σελαμανίδου Μαγδαληνή

Γενικός  Γραμματέας: Νιανιόπουλος Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής  Γραμματέας: Υφαντής Άρης

Ταμίας: Ρίζος Νικόλαος

 Μέλη: Κιούσης Νικόλαος, Χαρίση Ευαγγελία, Σιώμου Μαρία, Ρότσας Γεώργιος, Τριπόδης Γεώργιος, Σεμιλιέτωφ Μιχαήλ,

ε) το ΠΣ του 5ου ΠΤ Κρήτης, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2014, έχει την εξής σύνθεση :

Πρόεδρος: Σταυρουλάκης Στυλιανός

Αντιπρόεδρος: Σαμαριτάκης Γεώργιος

Γενικός  Γραμματέας: Βογιατζιδάκη Ευτυχία

 Αναπληρωτής  Γραμματέας: Μελιδονιώτης Ευάγγελος

 Ταμίας: Καλομοιράκης Πέτρος

Μέλη: Καλπακίδου Αγγελική, Βρύσαλης Δημήτριος, Ρασιδάκης Σταύρος, Βλάχος Ευάγγελος.

Για το Δ.Σ της Ε.Ν.Ε. 

 Ο Πρόεδρος                                                                              O Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                                               Αριστείδης Δάγλας

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος - Copyright 2015.