Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΝΕ

Πρόεδρος: Σκουτέλης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Α’: Κωτσής Απόστολος

Αντιπρόεδρος Β’: Μπαλιόζογλου Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας: Πολυκανδριώτης Τζαννής

Αναπληρωτής Γραμματέας: Μπελαλή Κωνσταντία

Οργανωτικός Γραμματέας: Αβραμίδης Γεώργιος

Ταμίας: Μπίζας Λάμπρος

Μέλη:

  • Κούρτης Γεώργιος
  • Αρβανίτης Γεώργιος
  • Γιάγκου Ευτυχία
  • Κοσκινάς Παναγιώτης
  • Κωστίκου Μαρία
  • Μαντζανάς Μιχαήλ
  • Ναλμπάντης Ευάγγελος
  • Πανόπουλος Σταύρος

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος - Copyright 2015.