Σημαντικά

Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της που πηγάζουν πρωτίστως από τους ίδιους τους σκοπούς της, όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 3252/2004 και ειδικότερα αναφορικά με την  επιστημονική προαγωγή των μελών της, την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης με σκοπό την συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού, αποφάσισε την δημιουργία των Νοσηλευτικών Επιστημονικών Τομέων (ΝΕΤ) της ΕΝΕ.

Στόχο αποτελεί η δημιουργία ενός Νοσηλευτικού Επιστημονικού Δικτύου το οποίο θα διαρθρώνεται από όλους τους Νοσηλευτικούς Τομείς καλύπτοντας το φάσμα της Νοσηλευτικής Επιστήμης ενώ, παράλληλα θα είναι ανοιχτό για κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο.

Οι Τομείς θα δημιουργηθούν με γνώμονα τα Νοσηλευτικά Επιστημονικά Θεματικά Πεδία συμπεριλαμβανομένου και Τομέα Εθελοντών Υγείας, χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται επιστημονικοί τομείς που ήδη λειτουργούν αυτόνομα και  χωρίς περιορισμό μελών αφού το κύριο μέσω επικοινωνίας θα είναι το διαδίκτυο. Το αντικείμενό τους συνοψίζεται στα εξής:

 • Καθορίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα νοσοκομεία της χώρας με παράλληλη εκπόνηση και υλοποίηση της Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-Ανάπτυξης.
 • Συγκροτούν ομάδες και επιτροπές σχετικές με το επιστημονικό περιοδικό της ΕΝΕ (κριτές, επιστημονική επιτροπή κτλ.).
 • Συγκροτούν ομάδες και επιτροπές άλλων δραστηριοτήτων επιστημονικού περιεχομένου π.χ. Επιστημονική Επιτροπή του Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΝΕ.
 • Αποτελούν συμβουλευτικό όργανο της ΕΝΕ για θέματα που άπτονται του αντικειμένου τους π.χ. ο καθορισμός των Νοσηλευτικών πράξεων και η ανά καιρούς επικαιροποίηση τους.
 • Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για σκοπούς της ΕΝΕ.
 • Η οργάνωση θεματικών επιστημονικών Ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων.
 • Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Συνεδρίου της ΕΝΕ το οποίο θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση ή θα διεξάγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Η διασύνδεση με τους ανάλογους Ευρωπαϊκούς φορείς και εκπροσώπηση της ΕΝΕ σε αντίστοιχα θεματικά Ευρωπαϊκά Όργανα με κοινούς σκοπούς.
 • Η ανάπτυξη Εθελοντικής Δράσης με την δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και τη λειτουργία Εθελοντικών Ομάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
 • Τέλος, οτιδήποτε άλλο προκύψει από τη σύσταση και αλληλεπίδραση των Επιστημονικών Τομέων στα πλαίσια της αυτόνομης επιστημονικής τους δράσης.

Οι Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής:

 1. Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίων Πασχόντων
 2. Δημόσιας Υγείας
 3. Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής
 4. Διαχείρισης Κρίσεων
 5. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Πολιτικής της Υγείας
 6. Ενδοκρινολογικής και Διαβητολογικής Νοσηλευτικής
 7. Ηθικής – Δεοντολογίας και Δικαίου Υγείας
 8. Καρδιολογικής Νοσηλευτικής
 9. Κοινοτικής Νοσηλευτικής
 10. Νεφρολογικής Νοσηλευτικής
 11. Νευρολογικής Νοσηλευτικής
 12. Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και Έρευνας
 13. Νοσηλευτικής Λοιμώξεων
 14. Νοσηλευτικής ΜΕΘ και Επείγουσας Νοσηλευτικής
 15. Νοσηλευτικής Χειρουργείου και Αναισθησιολογικού
 16. Ογκολογικής Νοσηλευτικής
 17. Παθολογικής Νοσηλευτικής
 18. Παιδιατρικής Νοσηλευτικής
 19. Πληροφορικής της Υγείας
 20. Χειρουργικής Νοσηλευτικής
 21. Ψυχικής Υγείας

Δημιουργία του Επιστημονικού Τομέα Φοιτητών Νοσηλευτικής αποτελεί η άμεση διασύνδεση όλων των Φοιτητών Νοσηλευτικής πανελλαδικά με την Ε.Ν.Ε., με απώτερο σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους στις επιστημονικές εκδηλώσεις και στις εθελοντικές δραστηριότητες της Ε.Ν.Ε. Επίσης, μέσω του Επιστημονικού Τομέα Φοιτητών Νοσηλευτικής, γεφυρώνεται η επικοινωνία με τους νέους επιστήμονες της Νοσηλευτικής Επιστήμης καθώς θα δίνεται η δυνατότητα να επιλύονται επαγγελματικοί προβληματισμοί και να υπάρχει ορθή επαγγελματική καθοδήγηση.

Αναφορικά με τη δημιουργία Τομέα Εθελοντών Υγείας, δημιουργείται αφορμής δοθείσας των διατάξεων του νόμου 3868 ΦΕΚ Α’ 129/2010, αλλά επίσης και κατόπιν αιτήματος συναδέλφων νοσηλευτών που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Σκοπό του Τομέα Εθελοντών Υγείας αποτελεί τόσο η αυτόνομη δραστηριοποίηση όσο και η άμεση συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και δύναται να αναπτύσσει δράση όπως παρακάτω:

 1. Φροντίδα ασθενών, παιδιών και ηλικιωμένων.
 2. Διευκόλυνση πρόσβασης εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία.
 3. Διευκόλυνση πρόσβασης αλλόγλωσσων στις Υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας.
 4. Δημιουργική απασχόληση παιδιών-ψυχαγωγία ασθενών.
 5. Εκδηλώσεις για υποστήριξη μονάδων Υγείας-Πρόνοιας.
 6. Κινητές μονάδες πρόληψης.
 7. Ενημερωτικές εκστρατείες – εκστρατείες διενέργειας προληπτικών ελέγχων.
 8. Διευκόλυνση του ασθενούς σε διοικητικές διαδικασίες.
 9. Παροχή-διανομή συσσιτίου.
 10. Συμμετοχή σε δράσεις έκτακτης ανάγκης.

Η πρόσκληση για συμμετοχή αφορά όλους τους Νοσηλευτές η συμμετοχή των οποίων είναι ηθικά επιβεβλημένη.

Για να διαβάσετε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.

 

Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος - Copyright 2015.