Σημαντικά

Προεδρικά Διατάγματα

ΕΤΟΣ ΠΔ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Download PDF
1974 632 272 Α ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
1975 813 264 Α ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΕΣ
1979 184 51 Α ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
1979 679 199 Α ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1980 561 153 Α ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΔ 184/1979 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
1981 399 108 Α ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ
1981 1283 312 Α ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 679/79 ΒΔ 62/68 ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΛΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
1985 174 59 Α ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ
1985 283 106 Α ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
1986 33 12 Α ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΡΖΗ ΚΑΙ ΤΑΡΣΗ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ" ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 2592/53 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 1397/83
1986 40 14 Α ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ
1986 87 32 Α ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
1988 81 36 Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
1988 376 169 Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
1988 193 84 Α ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 1483/1984 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
1989 88 94 Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/104/ΕΚ
1989 351 159 Α ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α)ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, Β)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, Γ)ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΩΝ ΤΕΙ
1991 247 93 Α ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
1991 423 154 Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ
1994 293 158 Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 376/1988 ΠΔ ΕΚΑΒ
1994 395 220 Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ"
1994 396 220 Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 89/656/ΕΟΚ"
1994 397 221 Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΣΦΥΪΚΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 90/269/ΕΟΚ"
1994 398 221 Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 90/270/ΕΟΚ"
1994 399 221 Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 90/394/ΕΟΚ"
1995 356 191 Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 327/1983 "ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΙ
1996 17 11 Α ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 89/391/ΕΟΚ ΚΑΙ 91/383/ΕΟΚ
1996 348 229 Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 376/1988 "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ"
1996 394 266 Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
1997 222 169 Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ
1998 270 197 Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1998 383 256 Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
2000 95 76 Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
2000 235 199 Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 2345
2001 210 165 Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΕΕΚ
2001 216 167 Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2001 338 227 Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
2001 339 227 Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 307/86 "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ
2001 357 240 Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕ.Σ.Υ.)
2002 226 208 Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 235/2000 "ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 2345
2002 383 332 Α ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
2003 268 240 Α ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΔ 210/01 "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΕΕΚ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
2004 228 212 Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 84/2001 "ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ"
2004 262 256 Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 266/2003 "ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 89/595/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/19/ΕΚ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ"
2005 44 63 Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΔ 50/2001 "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ" ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ
2007 148 191 Α ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
2007 198 225 Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 235/2000 "ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 2345
2010 38 78 Α ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ
2013 6 15 Α ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 10 ΜΑΪΟΥ 2010
2014 106 173 Α Ο ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος - Copyright 2015.